Студии за политиките

 

 

Студија за политиките 13

Ефекти од државните инвестиции во јавното здравство за периодот 2010-16 година

Автори: Билјана Индова, Бранко Аџигогов

Февруари 2018

Студија за политиките 12

Вклучување на неформалниот сектор во одржлив систем за управување на отпадот како можност за вработување и за социјално вклучување на ранливите групи

Автори: Проф. д-р Зоран Шапуриќ, М-р Санела Шкријељ, М-р Блаже Јосифовски

Јануари 2018

Студија за политиките 11

Ремонт на системот за социјална помош во Македонија: Симулирање на ефектите од воведување шема за Гарантиран минимален доход (ГМД)

Автори: Марјан Петрески, Никица Мојсоска-Блажевски

Ноември 2017

Студија за политиките 9

Од бројки кон практика – идентификување и анализа на показателите поврзани со квалитетот на наставниот процес во основното образование во Македонија

Автори: Ана Мицковска-Ралева, Ана Томовска-Мисоска, Олимпија Христовска-Заева, Сузана Черепналковска, Весна Костиќ Ивановиќ

Септември 2017

Студија за политиките 8

Импакт евалуација на програмата за обука, менторирање и пракса/вработување на лица изложени на социјален ризик

Автори: Благица Петрески и Никица Мојсоска-Блажевски

Јули 2017

Студија за политиките 7

Одржливоста на македонскиот долг на општата влада

Автори: Теодора Арсовска

Maј 2017

Студија за политиките 6

Големината и ефектите од иселувањето и дознаките во Западниот Балкан: Прогнозирање брз основа на Делфи процес

Автори: Марјан Петрески, Благица Петрески, Деспина Туманоска, Едлира Наразани, Фатуш Казази, Гаљина Огњанов, Ирена Јанковиќ, Арбен Мустафа, Тереза Кочовска

Декември 2016

Студија за политиките 5

Активни мерки и политики за вработување: Предизвик за македонскиот пазар на труд

Автори: Благица Петрески, Деспина Туманоска

Октомври 2016

Студија за политиките 4

Студијата на случај „Крушевска жена“ како модел на социјално претприемништво

Автори: Благица Петрески, Деспина Петреска

Септември 2015

Студија за политиките 3

Локален развој или тековна потрошувачка: За која намена се трошат општинските пари?

Автори: Деспина Петреска, Благица Петрески

Февруари 2015

Студија за политиките 2

Водечки индекс пресметан од Finance Think: Повторна оценка на прогнозирачката моќ

Автори: Марјан Петрески, Благица Петрески

Декември 2014

Студија за политиките 1

Внимавајте на јазот помеѓу буџетските линии и програмите од Националната стратегија за намалување на сиромаштијата

Автори: Благица Петрески, Деспина Петреска, Александар Костдинов

Јуни 2014

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress