НБРМ Годишна награда

Благица Петрески е добитник на Годишната награда за млад истражувач во областа на макроекономијата од страна на Народната банка на Република Македонија во април 2010 година. Наградениот истражувачки труд е “Анализа на ефектите од развиеноста на банкарскиот систем врз економскиот раст: случајот на Македонија”.

 

 

Деспина Туманоска е добитник на Годишната награда за млад истражувач во областа на макроекономијата од страна на Народната банка на Република Македонија во април 2012 година. Наградениот истражувачки труд е “Емпириска анализа на загатката на Фелдштајн и Хориока во економиите во транзиција, со осврт на Македонија”.

 

 

 

Тереза Кочовска ја доби Годишната награда за млади истражувачи од областа на макроекономијата од Народната банка на Република Северна Македонија во мај 2019 година. Наградениот научен труд е “Меѓусебните врски помеѓу резервациската плата и траењето на невработеноста: докази од Македонија”.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress