Надолна ревизија на проекцијата за растот на 0.8%

Finance Think врши понатамошна надолна ревизија на проекцијата за растот на БДП за 2017 на 0.8%, одразувајќи го ризикот нагласен во претходниот Макро-монитор – брзината со која новата влада се враќа на патеката на структурните реформи…..

Оваа значајна надолна ревизија е одраз и на повисокиот пад од очекуваниот во К2-2017, како и на застојот во реализацијата на капиталните инвестиции, понатамошната воздржаност на потенцијалните странски инвеститори и отсуството на амбициозна и структуирана економска цел и програма во моментот на објавување на оваа публикација.

Кликнете овде за најновиот Макро-монитор 6(2).

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress