Нашата работа нашироко цитирана во студија на МОТ

Новата студија се однесува на брза проценка на ефектите од Ковид-19 врз пазарот на труд. Повеќе наши студии и брифови за политиките се цитирани внатре. Кликнете за линк.

https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_746124/lang–en/index.htm?fbclid=IwAR0iaRLkVrRCWD_SQ6XpkQK4aMqWVftaPECzgBLz5mNjdn8vARxc4IcRc-o

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress