Нашите препораки за политиките се земени предвид

Советите за политиките утврдени во рамки на нашата неодамнешна студија за парафискалните давачки се артикулирани во изборните програми на двете клучни политички партии.