Нов труд од нашиот тим во списание индексирано на JCR

28.09.2018 – Благица Петрески и Деспина Туманоска го објавија трудот “Ново светло врз врската дознаки-сиромаштија-здравје во Македонија” во International Migration (импакт фактор 1,04). Клик за повеќе.

Трудот произлезе од проект поддржан од Партнерството за економски политики, и може да му се пристапи тука.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress