СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ЖЕНИ

Целта на оваа истражувачка програма на Finance Think е да поттикне акција за преточување на социјалното претприемништво во платформа за подигање на животниот стандард и зголемување на еднаквоста на ранливи групи, со посебен фокус врз жените.

Во рамки на оваа програма се спроведуваат следните проекти:

“Heroes and she-roes”: Знаење за анализа и застапување за еднакви плаќања на жените и мајките во Македонија (SHE-ROES)

Целта на овој проектот е точно да се измери родовиот јаз во платите (разликата во платите меѓу мажите и жените) и мајчинскиот јаз во платите (разликата во платите помеѓу мајките и бездетните
Прочитај повеќе

Поттикнување женска самоодржливост преку вградување традиционални вредности во алтернативни туристички атракции во Крушево

Главната цел на проектот е да ја подобри самоодржливоста на жените преку развивање алтернативни туристички атракции од нивните вештини за традиционално, домашно и еколошко производство: везови, плетеници, мармалади од диво овошје,
Прочитај повеќе

Зајакнување на жените во Крушево преку мини здружување за продажба и промоција на традиционални производи

Целта на проектот е да се подобри животниот стандард и социјалната вклученост, и да се намали сиромаштијата во Крушево, преку здружување (мини-кластеринг) на жените за производство и продажба на локални,
Прочитај повеќе