Труд во списание со импакт фактор

Трудот од Благица Петрески, извршен директор на Finance Think: „Дали мајчинството ги објаснува пониските плати за жените во Македонија“ е објавен во списанието Economic Research-Ekonomska Istraživanja, кое има импакт фактор на Web of Science oд 0.742.

Трудот е open-access на следниот линк: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2018.1432395

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress