Според анкета на Народната банка од март 2022, само 2.5% од банкарските кредити се зелени.

Во изминатата седмица, низ #интервјуа ги слушнавме перспективите на различни чинители, за да го оцениме пазарниот потенцијал и апетит за 🌿 понатамошно #зелено финансирање.
Активноста ја спроведуваме заедно со GFA Consulting Group GmbH и со поддршка од Француската раззвојна агенција.

Recommended Posts