ТРКАЛЕЗНИ МАСИ

Целта на тркалезните маси е да поттикнат критичка дебата за одредена тема, што најчесто произлегува од тековните истражувања. Оттука, тркалезните маси обично се настан поврзан со тековните проектни истражувања.

30 јули 2020, Летна сцена, Крушево

„Општините и граѓаните: заедно до подобар буџет“

Покана и агенда – Галерија

25 декември 2019, Хотел Мериот, Скопје

„Парафискалните давачки: Колкав товар претставуваат за бизнис секторот?“

Покана и агенда – Галерија

13 јуни 2019, Хотел Мериот, Скопје

“Прогресивен данок на доход: Многу врева за ништо?”

Покана и агенда – Галерија

08 мај 2019, Кафеин, Прилеп

“Квалитетни социјални услуги: потреби vs. можности”

Покана и агенда – Галерија

07 март 2019, Хотел Мериот, Скопје

“Високообразовани, а нископлатени: Вработеност на младите”

Покана и агенда – Галерија

19 декември 2018, Македонска академија на науките и уметностите

„Мегалополис – идеи за регионален развој“

Покана и агенда – Галерија

07 декември 2018, Општина Прилеп

„Минимална плата – нов закон, нови предизвици“

Покана и агенда – Галерија

26 ноември 2018, Хотел Мериот Скопје

“Домашните МСП – главни добавувачи на МНК во земјата”

Покана и агенда – Галерија

10 октомври 2018, Хотел Мериот Скопје

“Физичките лица во системот на ДДВ. Кој е за правна неизвесност?”

Покана и агенда – Галерија

26 септември 2018, хотел Мериот Скопје

„Каде e Македонија на патот кон ЕУ во социјалните постигнувања?“

Покана и агенда – Галерија

28 јуни 2018, хотел Мериот Скопје

„Квалитетни податоци и анализи – основа за ефективни економски политики. Реалност или предизвик?“

Покана и агенда – Галерија

18 мај 2018, хотел Монтана Палас – Крушево

„Локалните буџети и набавки: Искуства од општините Прилеп, Крушево и Кривогаштани“ (сврзан проект)

Понана и агенда – Галерија

14 декември 2017, хотел Мериот – Скопје

“Здравството меѓу фискалните притисоци за поголеми инвестиции и потребата за подобро здравје на граѓаните” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

14 декември 2017, хотел Мериот – Скопје

“Иновации за сеопфатна социјална заштита: социјална помош, минимална плата, достоинствен приход” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

7 септември 2017, Хотел Мериот – Скопје

“Петки во дневник – Единици на ПИСА” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

29 март 2017, Хотел Уни Палас – Кавадарци

“Секој може и има право да биде вработен” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

02 март 2017, хотел Порта, Скопје

“Вработување за секој” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

21 февруари 2017, Државен Универзитет во Тетово

“Секој може и има право да биде вработен” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

15 февруари 2017, Хотел Ројал – Охрид

“Секој може и има право да биде вработен” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

7 февруари 2017, Хотел Хармонија, Куманово

“Секој може и има право да биде вработен” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

22 ноември 2016, Економски факултет Прилеп

“Иднината на дознаките и иселувањето: Можи ли да се предвид?” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

20 октомври 2016, Бизнис конфедерација на Македонија, Скопје

“Што можат да направат мерките за вработување за бизнисот и невработеноста во Македонија” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

6 јули 2016, Хотел Мериот, Скопје

“Жените на пазарот на труд: Стереотипи и предизвици” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

22 Март 2016, Хотел Оаза, Штип

“Како се трошат народните пари: Образование, инфраструктура, СДИ” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

6 Март, 2016, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово

“Како се трошат народните пари: Колку се инвестира во животната средина?” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

6 Март, 2016, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово

“Како се трошат народните пари: Поттикнување на вработувањето или социјална помош?” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

24 Февруари, 2016, Порта Македонија, Скопје

“Примателите на дознаки под социјален чадор? Идеи и можности” (сврзан проект)

Покана & Агенда – Галерија – Презентација

10 Јуни 2015, Воденица Мулино, Скопје

„Миграцијата како социјална заштита: Анализа на Македонски, Албански и Српски домаќинства што примаат дознаки“ (сврзан проект)

Покана – Aгенда – Галерија – Презентација

11 Јуни 2014, Хотел Холидеј Ин, Скопје

“Внимавајте на јазот помеѓу буџетските ставки и програмите од Националната стратегија за намалување на сиромаштијата“ (сврзан проект)

Агенда – Галерија