ТРКАЛЕЗНИ МАСИ

Целта на тркалезните маси е да поттикнат критичка дебата за одредена тема, што најчесто произлегува од тековните истражувања. Оттука, тркалезните маси обично се настан поврзан со тековните проектни истражувања.

14 март 2024, Хотел Холидеј Ин

„Поттикнување отпорност: Унапредување на знаењето, мерењето и дијалогот за политики за заштина на децата од повеќедимензионална сиромаштија“

АгендаГалерија

20 април 2023, Хотел Мериот

„Регионална интеграција на пазарот на труд: Предизвици и можности од иницијативата Отворен Балкан и пристапувањето во ЕУ“

Агенда – Галерија

26 јули 2022, Хотел Мериот

„Микропретпријатија во сивата економија: Кој е патот до формализација?“

Агенда – Галерија

26 април 2022, Сцена Горно училиште, Крушево

„Буџет по мерка на сите“

Агенда – Галерија

11 март 2022, Хотел Мериот, Скопје

„Состанок на градоначалници: Транспарентни и инклузивни локални политики“

Галерија

10 јуни 2021, Хотел Лимак, Скопје

„Ранливите работници по корона-тобоган“

Покана и агенда – Галерија

30 јули 2020, Летна сцена, Крушево

„Општините и граѓаните: заедно до подобар буџет“

Покана и агенда – Галерија

25 декември 2019, Хотел Мериот, Скопје

„Парафискалните давачки: Колкав товар претставуваат за бизнис секторот?“

Покана и агенда – Галерија

13 јуни 2019, Хотел Мериот, Скопје

“Прогресивен данок на доход: Многу врева за ништо?”

Покана и агенда – Галерија

08 мај 2019, Кафеин, Прилеп

“Квалитетни социјални услуги: потреби vs. можности”

Покана и агенда – Галерија

07 март 2019, Хотел Мериот, Скопје

“Високообразовани, а нископлатени: Вработеност на младите”

Покана и агенда – Галерија

19 декември 2018, Македонска академија на науките и уметностите

„Мегалополис – идеи за регионален развој“

Покана и агенда – Галерија

07 декември 2018, Општина Прилеп

„Минимална плата – нов закон, нови предизвици“

Покана и агенда – Галерија

26 ноември 2018, Хотел Мериот Скопје

“Домашните МСП – главни добавувачи на МНК во земјата”

Покана и агенда – Галерија

10 октомври 2018, Хотел Мериот Скопје

“Физичките лица во системот на ДДВ. Кој е за правна неизвесност?”

Покана и агенда – Галерија

26 септември 2018, хотел Мериот Скопје

„Каде e Македонија на патот кон ЕУ во социјалните постигнувања?“

Покана и агенда – Галерија

28 јуни 2018, хотел Мериот Скопје

„Квалитетни податоци и анализи – основа за ефективни економски политики. Реалност или предизвик?“

Покана и агенда – Галерија

18 мај 2018, хотел Монтана Палас – Крушево

„Локалните буџети и набавки: Искуства од општините Прилеп, Крушево и Кривогаштани“ (сврзан проект)

Понана и агенда – Галерија

14 декември 2017, хотел Мериот – Скопје

“Здравството меѓу фискалните притисоци за поголеми инвестиции и потребата за подобро здравје на граѓаните” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

14 декември 2017, хотел Мериот – Скопје

“Иновации за сеопфатна социјална заштита: социјална помош, минимална плата, достоинствен приход” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

7 септември 2017, Хотел Мериот – Скопје

“Петки во дневник – Единици на ПИСА” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

29 март 2017, Хотел Уни Палас – Кавадарци

“Секој може и има право да биде вработен” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

02 март 2017, хотел Порта, Скопје

“Вработување за секој” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

21 февруари 2017, Државен Универзитет во Тетово

“Секој може и има право да биде вработен” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

15 февруари 2017, Хотел Ројал – Охрид

“Секој може и има право да биде вработен” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

7 февруари 2017, Хотел Хармонија, Куманово

“Секој може и има право да биде вработен” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

22 ноември 2016, Економски факултет Прилеп

“Иднината на дознаките и иселувањето: Можи ли да се предвид?” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

20 октомври 2016, Бизнис конфедерација на Македонија, Скопје

“Што можат да направат мерките за вработување за бизнисот и невработеноста во Македонија” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

6 јули 2016, Хотел Мериот, Скопје

“Жените на пазарот на труд: Стереотипи и предизвици” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

22 Март 2016, Хотел Оаза, Штип

“Како се трошат народните пари: Образование, инфраструктура, СДИ” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

6 Март, 2016, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово

“Како се трошат народните пари: Колку се инвестира во животната средина?” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

6 Март, 2016, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово

“Како се трошат народните пари: Поттикнување на вработувањето или социјална помош?” (сврзан проект)

Покана и агенда – Галерија

24 Февруари, 2016, Порта Македонија, Скопје

“Примателите на дознаки под социјален чадор? Идеи и можности” (сврзан проект)

Покана & Агенда – Галерија – Презентација

10 Јуни 2015, Воденица Мулино, Скопје

„Миграцијата како социјална заштита: Анализа на Македонски, Албански и Српски домаќинства што примаат дознаки“ (сврзан проект)

Покана – Aгенда – Галерија – Презентација

11 Јуни 2014, Хотел Холидеј Ин, Скопје

“Внимавајте на јазот помеѓу буџетските ставки и програмите од Националната стратегија за намалување на сиромаштијата“ (сврзан проект)

Агенда – Галерија