РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА

Регионална летна школа

„Анализа на податоци за јавни политики“

9-13 јули 2019, Сараево, Босна и Херцеговина

Повик – Флаер – Пријава – Агенда