КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТОТ

Целта на оваа публикација е да стави под светло податоци за квалитетот на животот во Северна Македонија. Публикацијата е ад-хок и се темели на анкетни и административни податоци. Секое издание од публикацијата е тематско.