ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА

Програмата за Зелена економија опфаќа теми како раст на вработеноста и приходите кои се поттикнати од јавни и приватни инвестиции во економски активности, инфраструктура и средства кои овозможуваат намалени емисии на јаглерод и загадување, како и зголемена ефикасност на енергијата и ресурсите.

Во рамки на програмата се спроведуваат следните проекти:

Социоекономска проценка на општините под влијание на јаглен во Северна Македонија и Косово

Целта на проектот е: 1) да се проценат социо-економските последици (ризици и можности) од транзицијата од јаглен за заедниците директно и индиректно погодени од затворањето на рудниците и електраните на
Прочитај повеќе

Студија за испитување на побарувачката за зелено и социјално финансирање во Северна Македонија

Целта на оваа студија е да се спроведе дијагноза – пазарни анализи на секторите со висок потенцијал во Северна Македонија од зелена и социјална гледна точка и да се процени
Прочитај повеќе

Анализа на состојбата со финансирањето на ОРЦ

Целта на Анализата на финансискиот пејзаж на одржливите развојни цели (ОРЦ) е да ги мапира сите финансиски текови, со цел да ги идентификува потенцијалните пристапи и активности што можат да
Прочитај повеќе

Одржлив економски раст преку промовирање алтернативни туристички атракции

Главната цел на проектот е подобрување на локалниот економски развој преку промовирање развиени алтернативни туристички атракции. Индиректните очекувани придобивки вклучуваат развој на нови локални брендови и неконвенционални туристички атракции за
Прочитај повеќе

Капацитет и иновација на туристичките услуги за одржлив локален економски развој – Нов пристап преку развој на алтернативни туристички атракции

Севкупната цел на проектот е подобрување на локалниот економски развој преку градење капацитети на локалните засегнати страни вклучени во ланецот на туристичка понуда, зголемен квалитет на услугите и развој, лансирање
Прочитај повеќе