МЕМОРАНДУМИ СО ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

02 март 2017

Finance Think потпиша Меморандум за соработка со Државниот завод за статистика.

Г-ѓа Лидија Костовска, Директор на ДЗС (средина) и г-ѓа Благица Петрески, Извршен директор на ФТ (десно) го потпишуваат Меморандумот во просториите на ДЗС. Г-дин Дејан Станков, Заменик директор на ДЗС (лево) присуствува на церемонијата.

15 Maј 2015

Finance Think потпиша Меморандум за соработка со Народната банка на Република Македонија.