СОВЕТОДАВЕН ОДБОР

Советодавниот одбор на Finance Think е соствен од истакнати дејци во економската мисла во земјата и странство. Целта на советодавниот одбор е да го советува Управниот Одбор и Главниот економист за програмските насоки на здружението и да помогне во профилирањето на високо стручни и кредибилни препораки за носителите на политиките, базирани на истражувачки докази. Советодавниот одбор е воспоставен на 1 јануари 2013 година, со мандат од 5 (пет) години. Одборот брои најмногу 10 членови.
Моменталниот состав, со мандат 2018-2022, е следниот:
Проф. Ирај Хаши

Стафордшир Универзитет, Велика Британија Економија, иновации, конкурентност – CV

Д-р Маја Мицевска-Шарф

Вебстер Универзитет Економика на труд, Развојна економија – CV

Д-р Ги Лакроа

Универзитет од Лавал Квебек, Канада Економика на труд – CV

Д-р Роман Хорват

Африканска развојна банка Развојна економија – CV

Д-р Хорхе Давалос

Универзитет дел Пацифико Лима, Перу Применета економетрија – CV

Д-р Ел-хаџ Бах

Африканска развојна банка Развојна економија – CV

Д-р Бралинд Кири

Универзитет од Екстремадура, Шпанија Економика на образование, Индустриска организација – CV

Д-р Игор Величковски

Народна банка на Република Македонија Универзитет Американ Колеџ Скопје Применета економија: Монетарна економија и финансиски пазари – CV

Д-р Марјан Петрески​

Универзитет Американ Колеџ Скопје Применета макро и развојна економија – CV – IDEAS

Д-р Горан Петревски​

Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје Економија, Банкарство – CV