ГОДИШНА ПАНЕЛ ДЕБАТА

Годишната панел дебата е централен годишен настан посветен на тековна економска тема, и се случува во декември секоја година. Таа, исто така, го слави роденденот на Finance Think и свикува Годишно собрание на Институтот.

13 декември 2018 година, Хотел Мериот, Скопје: “Колку државата инвестира во децата?” – Галерија

 

13 декември 2017 година, Хотел Мериот, Скопје: “Повисок економски раст за сите” – Галерија

14 декември 2017 година, Хотел Мериот, Скопје: “Иновации за сеопфатна социјална заштита” – Галерија

14 декември 2017 година, Хотел Мериот, Скопје: “Здравјето меѓу фискалните притисоци и здравјето на граѓаните” – Галерија

24 Декември 2015, Порта Македонија

“Раст, политичка криза, избори” – Галерија

22 Декември 2014, Порта Македонија

„Перспективите на Македонската економија во 2015 година“   Галерија