ПРЕС КАФЕ

Finance Think одржува редовни средби и консултации со економските новинари. „Прес кафе“ е формат во којшто економските новинари може да сугерираат начини на соработка со ФТ и да добијат информации за насоката на нашата работа.

Прес кафе, 27 Јануари 2022, Хотел Мериот, Скопје

Прес кафе, 19 Мај 2021, Лимак Хотел, Скопје

Прес кафе, 19 Април 2019, Јавна соба, Скопје

Прес кафе, 1 Септември 2017, хотел Солун, Скопје

 

Прес кафе, 26 Јануари 2017, хотел Мериот, Скопје – Галерија