ПРЕС КАФЕ

Finance Think одржува редовни средби и консултации со економските новинари. „Прес кафе“ е формат во којшто економските новинари може да сугерираат начини на соработка со ФТ и да добијат информации за насоката на нашата работа.

Прес кафе, 19 Мај 2021, Лимак Хотел, Скопје

Прес кафе, 19 Април 2019, Јавна соба, Скопје

Прес кафе, 1 Септември 2017, хотел Солун, Скопје

 

Прес кафе, 26 Јануари 2017, хотел Мериот, Скопје – Галерија