ЕКОНОМСКИ ФОРУМ

Целта на економскиот форум, покрај поттикнување на јавната дебата за актуелна тема, е исто така да претстави некој производ од Finance Think, вклучувајќи но не ограничувајќи се на: книга, студија за политиките, интернет платформа, видео производ и сл.

30 Мај 2024, Хотел Мериот, Скопје

По бурата: Управување со прехранбената и енергетската несигурност во Западниот Балкан – Агенда – Видео – Галерија

6 Октомври 2023, Хотел Мериот, Скопје

Од криза до решенија: Станавме ли поотпорна економија за денес? – Агенда – Видео – Галерија

1 Јуни 2023, Хотел Мериот, Скопје

Парафискални давачки: Мало делче во сложувалката на конкурентноста  – Агенда – Видео – Галерија

28 Февруари 2023, Хотел Александар Палас, Скопје

Ефектите од кризата со храна и енергија врз децата и семејствата  – Агенда – Видео – Галерија

14 Април 2022, Хотел Мериот, Скопје

Заматен поглед нанапред: Многубројни неизвесности ги поткопуваат економските изгледи?  – Агенда – Видео – Галерија

7 Декември 2021, Хотел Мериот, Скопје

Сиромаштијата на децата во Северна Македонија: Примањата не се единствен фактор  – Агенда – Видео – Галерија

6 Maј 2021, Хотел Мериот, Скопје

Дали субвенциите создаваат подобри претпријатија? Или, подобрите претпријатија добиваат повеќе субвенции?  – Агенда – Видео – Галерија

18 март 2021, хотел Мериот, Скопје

Економијата на крстопат: Кој ќе биде мотор на растот по Ковид-19? – Агенда Галерија

22 декември 2020, хотел Мериот, Скопје

Социоекономското влијание од Ковид-19 во Северна Македонија – Агенда – Галерија

10 септември 2020, хотел Мериот, Скопје

Општините и граѓаните: заедно до подобар буџет – Агенда – Галерија – Видео

4 септември 2020, Општина Кавадарци, Кавадарци

Општините и граѓаните: заедно до подобар буџет – Агенда – Галерија

27 ноември 2019, Мериот, Скопје

„Визија за поголема соработка помеѓу дСМЕ и МНК во земјата“ – Агенда – Галерија

29 октомври 2019, Мериот, Скопје

“Општините и граѓаните: Заедно кон подобар буџет” – Aгенда – Галерија 

28 март 2018, Мериот, Скопје

“Македонската економија меѓу визија и дилема: Предизвици за економските политики” – Сврзани материјали – Галерија – Поенти

 

13 декември 2017, Мериот, Скопје

„Повисок економски раст за сите“ – Агенда – Галерија

11 јули 2017, Хотел Порта, Скопје

“Нови мерки за нови вработувања” (сврзан проект) – Aгенда – Галерија – Прирачник за ментори – Протокол со мерки и услуги – Насоки за практична работа

30 јануари 2017, Хотел Мериот, Скопје

„Родово еднакви плати за повисок економски раст“ (сврзан проект) – Агенда – Галерија – Родово одговорни компании

22 Септември 2016, Порта Македонија, Скопје

“Парите од иселениците се важни за социјалниот развој на Западниот Балкан” (сврзан проект) – Покана и агенда – Галерија

29 Март 2016, Хотел Александар Палас, Скопје

“Како се трошат народните пари? Креирање политики базирани на докази” (сврзан проект) – Покана и агенда – Галерија