Во тек се средби со Општините и потпишување Меморандуми за соработка Активноста е во рамки на проектот „Мрежа FISCAST – Подобрување на дијалогот за поголема финансиска транспарентност на општините, со… Прочитај повеќе Успешно заврши последниот од серијата вебинари за #ДржавнаПомош Темата на вебинарот е „Мерење на ефектите од државната помош: Примерот на владиниот План за економски раст“, а презентер… Прочитај повеќе Finance Think учествува на јавна консултација за Даночната стратегија Јавните консултации ги спроведува Министерството за финансии, откако Даночната стратегија е усвоена од Владата. Прочитај повеќе Ги повикуваме локалните чинители во општините за учество на програмата за јакнење на капацитетите Претставниците на локалните организации, институции, бизниси, медиуми, активисти и останати локални чинители имаат можност преку учество на програмата да… Прочитај повеќе Меморандум за соработка со Општина Крушево за мапирање на парафискалните давачки Општина Крушево е прва од 21 општина која ќе изработи регистар на #парафискални давачки и ќе ја подигне финансиската… Прочитај повеќе Ве покануваме на последниот од серијата вебинари за државна помош Пријавете се овде до 14 април 2021: https://forms.gle/t2h56NWytd5R4Qsb9 Прочитај повеќе Работна средба со нашите партнери ЛАГ Агро Лидер Повеќе заеднички активности на општинско ниво ја означуваат нашата соработка со ЛАГ Агро Лидер, организација лоцирана во Кривогаштани. Прочитај повеќе Го објавивме нашиот Годишен извештај 2020 Пристап: bit.ly/3syxIyM Прочитај повеќе Ги повикуваме политичките чинители да ја деблокираат работата на Собранието Видете го најновиот ФТ Став бр. 51 овде: bit.ly/3cesd2v Прочитај повеќе Економскиот форум ја пренесе пораката за извозниците како мотор на растот по Ковид-19 Успешно заврши Економскиот форум „ЕКОНОМИЈАТА НА КРСТОПАТ: Кој ќе биде мотор на растот по Ковид-19?“, на кој учествуваа клучните… Прочитај повеќе

ФТ ВО МЕДИУМИТЕ

НАШАТА ВИЗИЈА

Да поттикнеме економско размислување за подобра благосостојба утре.

НАШАТА МИСИЈА

Да го подобриме влијанието на економските, социјалните и развојните трендови и политики врз граѓаните во Северна Македонија и регионот на Западниот Балкан, преку истражувања, застапување базирано на докази и водено од податоци, и поттикнување критичка дебата за демократските и економските процеси.

BLOG WATCH

A Fistful of Denars

Блог на слободоумната економска мисла

Економски разговори

Информиран поглед

ПУБЛИКАЦИИ

Годишен извештај 2020

Бриф за политиките бр. 48: Извозот и инвестициите го поддржуваат економскиот раст во Северна Македонија, но само на краток рок

Макро-монитор 9(4)

Труд во компендиум: Македонскиот пазар на труд во ќорсокак: Предвидување на побарувачката на трудот според сектор и занимање. Во: А. Фетси, У. Бардак и Ф. Росо (Ред.) Променливи вештини за променлив свет: Разбирање на побарувачката на вештини во соседните земји на ЕУ. Збирка статии на ЕТФ. Торино: Европска фондација за обука, стр.83-97.

Бриф за политиките бр. 47: Кои се потенцијалите на извозно-ориентираните компании и како владата може да го стимулира искористувањето на потенцијалите по Ковид-19?

Труд во зборник: „Преглед на постојните докази за социо-економскиот ефект на Ковид-19 во Северна Македонија“

Труд во списание: Младинска подвработеност во Западен Балкан: мултидимензионален пристап, 59(1), стр.25-50

ВЕБ РЕСУРСИ

ДОНАТОРИ

ПАРТНЕРИ