ОПШТИНСКИ ФИНАНСИИ И ПОЛИТИКИ

Целта на оваа истражувачка програма на Finance Think е да се осмислат локални политики и буџет кои се погодни за локалниот развој и благосостојбата на граѓаните и локалните заедници. Особено се спроведуваат програми засновани на заедницата. Истражувачката програма екстензивно го користи партиципативниот метод.

Во рамки на оваа програма се спроведуваат следните проекти:

Родово-одговорно планирање на локално ниво: Случајот со Прилеп и Крушево

Општата цел на акцијата е да се поттикне родово-одговорно планирање кое одговара на различните потреби на жените и мажите на локално ниво.
Прочитај повеќе

Буџет за сите: Граѓански консултации за креирање буџет според локалните потреби

Целта на проектот е вклучување на сите жители на општина Крушево во процесот на креирање на локалниот буџет.
Прочитај повеќе

Мрежа FISCAST – Подобрување на дијалогот за поголема финансиска транспарентност на општините, со фокус на парафискалните давачки

Главната цел на проектот е „Да се ​​зајакне мрежата FISCAST во мониторингот на и партнерството со локалните засегнати страни за финансиската транспарентност на ЕЛС, со осврт на парафискалните давачки“. Оваа
Прочитај повеќе

Дијагностика на вработувањето во општините во Северна Македонија

Целта на проектот е се изврши дијагностика на пазарот на трудот во девет општини во Северна Македонија. Клиент: Меѓународна организација на трудот
Прочитај повеќе

Брза проценка на влијанието на Ковид-19 врз избрани локални програми и поддршка на локалното планирање и буџетирање како одговор на непосредните социо-економски потреби на жените и мажите

Целта на овој проект е да обезбеди поддршка во развојот на брза проценка на влијанието на Ковид-19 врз избрани локални програми и да го поддржи локалното планирање и буџетирање како
Прочитај повеќе

Родова еднаквост на работното место: Мониторинг на локално ниво

Главната цел на проектот е промоција и поттикнување родова еднаквост и недискриминација при вработување и на работното место. Краткорочните цели на проектот вклучуваат: 1) да се проценат ставовите на работодавачите
Прочитај повеќе