Нашата Деспина Туманоска ги претстави резултатите од нашиот 🚜 Бриф за политиките бр. 46: Земјоделските работници – тивка жртва на пандемијата? (bit.ly/39F0nv9) на еднодневната работилница „Ранливи групи во земјоделството“, која се одржува во рамки на регионалниот проект на Open Society Foundations „Одговор на социо-економското влијание на Ковид-19 во поддршка на ранливите групи нископлатени, неформални и работници со атипични договори“. Во Северна Македонија, проектот го води Фондација Отворено општество – Македонија.

Recommended Posts