🗣 Денес, заедно со UNICEF MK го започнавме дијалогот за политиките за оценка и адресирање на ефектите со кризата со енергија и храна. Во консултативниот процес учествуваат надлежните носители на политиките од министерствата за финансии, економија и труд и социјална политика.

Recommended Posts