📢 Нашата работа во 2020 посветена на анализа на економските, социјалните и развојните ефекти од ковид-19, ја заокружуваме со економски форум, со семејството на Обединетите Нации. Кои лекции ги научивме од КОВИД-19? Како до побрзо закрепнување?
На конференцијата ќе се обратат сите клучни чинители во социо-економската сфера во земјата.

Recommended Posts