📊 Нашата извршна директорка, Благица Петрески, го анализираше спроведувањето на Стратегијата за родова еднаквост 2013-2020 (cutt.ly/4za46mT).
 
📖 Извештајот од анализата беше претставен пред Комисија за еднакви можности во Собрание на Република Северна Македонија.

Recommended Posts