ИНФО СЕСИИ И КАТЧИЊА

Целта на инфосесиите и инфо-катчињата е приближување на нашата работа – одреден наод, факт, заклучок, до целните групи, најчесто граѓаните.

Сите (не) сме еднакви: Квалитет на живот на локалните жени и мажи
 
28 декември 2022 Прилеп, галерија
Информирај се, активирај се, (само)вработи се
 
22 јули 2021 Прилеп, галерија
Еднаквоста е важна
 
26 јуни 2020 Прилеп, галерија
 
Мои пари, моја одговорност
 
Март 2019, Прилеп, Крушево, Кривогаштани, Кавадарци, Росоман, Неготино, Старо Нагоричане, галерија
 

Инфо-сесија за правата од работен однос

3 ноември 2018, Прилеп – Галерија