Денес, пред релевантните чинители и носителите на политиките, ги презентиравме клучните наоди и препораки од студијата 📖 „Потенцијалот на извозно-ориентираните компании да придонесат за економското закрепнување по Ковид-19 во Северна Македонија“, која ќе биде објавена #наскоро.
Истражувањето е дел од проектот „Остварување на потенцијалот на извозно-ориентираните компании да придонесат за закрепнување по Ковид-19“, поддржано од British Embassy Skopje.

Recommended Posts