МАПИРАЊЕ ЧИНИТЕЛИ

Мапирањето на засегнатите страни во Finance Think се однесува на процесите на исцртување на сите засегнати страни за одредена политика која е предмет во одреден проект.

Дијалог за политиките за кризата со храна и енергија

9 февруари 2023, Скопје

Парафискални давачки во општинска администрација и јавни претпријатија – галерија

19 ноември 2021, Скопје

Буџетирање одговорно кон Ромите

5 октомври 2019, Скопје

Буџетирање одговорно кон Ромите

20-21 мај 2019, Велес

Надминување на јазот помеѓу домашните и мултинационалните компании

30 мај 2018, Скопје

ФИСКАСТ+: Стратегија за комуникација

11-12 ноември 2017, Крушево – Галерија

Избор на политики за анализа, тимови, методи на истражување и податоци, во склоп на проектот FISCAST+: Фискалната транспарентност и одговорност ги подобрува политиките во областите на квалитет на живот, образование и здравство

2 декември 2016, Скопје – Галерија

FISCAST-NET Мидтерм средба во Крушево

22-24 Јануари 2016 – Галерии 1 2 3