🤝 Денес сме горди да објавиме потпишување Меморандум за соработка со Фискалниот совет на Република Северна Македонија! 🇲🇰
Овој Совет, основан првпат во 2023 година, игра клучна улога во надгледувањето на #фискалната политика, обезбедувајќи отчетност и транспарентност во користењето на јавните финансии.
💰 Нашата #соработка ќе вклучува заеднички иницијативи во областите на фискалната анализа, одржливоста на јавниот долг, ефикасноста на јавното трошење, 📈 мониторингот на капиталните инвестиции и други слични области.

Recommended Posts