⚙️📈Золемувањето на продуктивноста е клучна за поттикнување на конкурентноста.
✍️Со бизнис секторот ќе работиме на идентификација на мерки кои придонесуваат за поголема продуктивност, а преку импакт евалуација, ќе мериме кои мерки даваат резултат.
🤝Заедно со Comfy Angel ќе пилотираме мерки, кои треба да ја поттикнат продуктивноста. За таа цел потпишавме меморандум за соработка.
🎯Целта на оваа акција е да ги поттикне и да им овозможи на жените да го достигнат својот целосен потенцијал на пазарот на трудот, со посебен фокус на продуктивноста. British Embassy Skopje

Recommended Posts