Средбата се одржа онлајн, со директорката на Управа за Јавни Приходи – УЈП, Сања Лукаревска и нејзиниот тим.

Finance Think ќе даде аналитичка поддршка, базирана на #докази и водена од #податоци, во областите на делување на Управата, како што се јакнењето на капацитетите за прибирањето на даноците, борбата со сивата економија, даночната транспарентност и отчетноста кон јавноста и сл.

Recommended Posts