Научниот труд на нашите Благица Петрески и Деспина Туманоска и членот на Советодавниот борд Хорхе Давалос, кој неодамна беше прифатен во меѓународното рецензирано списание Eastern European Economics (IF = .854) доби година и број 59(1), стр. 25-50.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00128775.2020.1835491?journalCode=meee20

Recommended Posts