Престојот на Благица се одвива во есенскиот семестар 2022/23, во својство на Фулбрајт стипендист на Американската влада.
За време на студиската посета, Благица ќе работи на истражување на улогата на управувањето со јавните #финансии за избрани образовни, здравствени и институционални исходи во земјите од Западниот Балкан.

Recommended Posts