Наодите за тоа како Ковид-19 ќе се одрази врз сиромаштијата, и оценката на владината мерка за олеснети услови за гарантирана минимална помош наидоа на широко медиумско покривање.

Recommended Posts