🎯 Колекцијата ја води и ажурира Центарот за микросимулација и анализа на политики од 🇬🇧 Обединетото Кралство.
MK-МОД е дел од 8️⃣ вакви модели на европското тло, од кои 1️⃣ ги интегрира сите 27 земји членки на ЕУ. Со тоа, Северна Македонија е една од 34 европски земји кои имаат развиен микросимулациски модел и единствената помеѓу земјите од Западниот Балкан.
https://www.microsimulation.ac.uk/euromod/models/mk-mod/

Recommended Posts