💾 Дел од нашите истражувања за економско-социјалните ефекти од ковид-19 објавени во текот на 2020 и 2021 година се селектирани како влијателни и содржани во истражувачката база за ковид-19 на World Health Organization (WHO).
 
🔗 bit.ly/3QMcqdU

Recommended Posts