Нашата Студија за политиките 33 ги истражува ограничувањата и потенцијалите на извозно ориентираните компании да придонесат за растот по Ковид-19. Кликнете за пристап.

https://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2020/12/The-potential-of-export-oriented-companies-to-contribute-to-post-COVID-19-economic-recovery-in-North-Macedonia.pdf

Recommended Posts