Нашата најнова 📖 Студија за политиките 32, подготвена во партнерство со Канцеларијата на резидентниот координатор на Обединетите нации, дава детален дизајн и проценети трошоци и ефекти од 9️⃣ мерки чие спроведување ќе ги ублажи социо-економските последици од 🦠 ковид-19. 🔗 Повеќе: bit.ly/3nludcb.

Recommended Posts