Во рамки на нашиот проект за анализа на ефектите од државната помош, во периодот 8-19 март 2021, д-р Андреас Клафки од Меѓународниот Универзитет во Дрезден, Германија, испорачува за вработените во КЗК четиридневна обука за контрола на државната помош.

Recommended Posts