По повод менѓународниот ден за искоренување на сиромаштијата, , 17 октомври, ќе ги споделиме нашите резултати за тоа како Ковид-19 влијае врз сиромаштијата. Заинтересираните новинари за онлајн брифингот може да се пријават на events@financethink.mk

Recommended Posts