📖 Finance Think ја претстави најновата прегледна #студија „Младите на пазарот на трудот“ на конференцијата “Низ призма на младите: Зголемување на младинскиот потенцијал на пазарот на трудот во градење на иднината што ја посакуваме“, организирана од UNDP MK.
📌 Состојбата со младите на пазарот на труд континуирано се подобрува, иако тие остануваат во понеповолна позиција во поглед на другите возрасни групи
📌 Иницијативи како #МладинскаГаранција, која ја спроведува Министерство за труд и социјална политика, се позитивен импулс за младинските исходи на пазарот на трудот
📌 Образованието и стекнувањето вештини се клучни во современото општество. Квалитетното образование и развивањето вештини во области како информациска технологија, иновации и претприемништво можат значително да ги зголемат можностите за успех и да придонесат за економскиот развој на земјата
Фотокредит: УНДП.

Recommended Posts