🗣️ Продуктивни дискусии на конференцијата “Дигитализација и демократија”, која во организација на Aspen Institute Germany се одржа во Подгорица, Црна Гора, 10-13 декември 2023, со учесници од Западниот Балкан, Германија и други земји од ЕУ.
🖥️ Нашата Марија Башеска се осврна на тоа како технологијата и дигитализацијата може да се клучни за #економскиот развој, со научени лекции од нашата работа во доменот на #парафискалните давачки. Придонесот на Марија се базира на прегледна студија која Finance Think ја подготви на покана на Институтот Аспен.

Recommended Posts