🗣Со жителите на Прилеп и Крушево дискутираме за нивните потреби и приоритите за подобрување на квалитетот на живот на локалните жени и мажи, со цел креирање родово-одговорни политики и програми.
Активноста е дел од проектот „Родово-одговорно планирање на локално ниво: Случајот со Прилеп и Крушево“ поддржан од Reactor Research in Action/ Реактор истражување во акција и нивните партнери преку акцијата „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ“ финансирана од Европската Унија и Шведската агенција за меѓународен развој и соработка.

Recommended Posts