Нашата Благица Петрески учествуваше во размена на искуства помеѓу граѓанските организации од Црна Гора и Србија со тие од Албанија и Северна Македонија, насловена „Улогата на граѓанското општество во процесот на преговори за пристапување во ЕУ“, што се одржа во Тирана, Албанија, 30-31 март 2023, под покровителство на EU TACSO.

Recommended Posts