За резултатите од нашиот проект „Родово-одговорно планирање на локално ниво: Случајот со Прилеп и Крушево“, разговаравме со драгите колеги од Reactor Research in Action/ Реактор истражување во акција, кои го поддржаа во улога на донатор, во рамки на нивната акција „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ“.

Recommended Posts