На средбата учествуваше нашата Благица Петрески, заедно со неколку раководители на тинк тенкови од земјата, на дискусија за економските, политичките и евроинтеграциските процеси.

Recommended Posts