Темата на вебинарот е „Мерење на ефектите од државната помош: Примерот на владиниот План за економски раст“, а презентер беше проф. Марјан Петрески. Кликнете за видео.

https://www.facebook.com/FinanceThink/videos/4610079712351948

Recommended Posts