Во заедничка иницијатива, наодите од нашите #истражувања ќе бидат пренесени во магазинот во кондензирана форма со цел поголемо доближување на резултатите од истражувачката работа и нивната релевантност за политиките до пошироката читателска публика.

Повеќе на овој линк.

Recommended Posts