💰 Креирањето на локалните буџети е во тек. Ги истражуваме потребите на жителите од населените места Бучин, Пресил, Св. Митрани и Норово за прашања во надлежност на Општината.
Теренското прибирање податоци е во склоп на проектот „Буџет за сите: Граѓански консултации за креирање буџет според локалните потреби“ во рамки на иницијативата #Weber2.0 од Институт за европска политика (ЕПИ)/European Policy Institute – EPI.

Recommended Posts