💡 Доколку сте дале предлог до општината што ќе го подобри квалитетот на живот во вашето населено место и притоа предлогот бил реализиран, споделете ја вашата приказна и добијте 3.000 денари.
📧 Повеќе информации и пријавување на https://forms.gle/V3JokSzsPs15xqa59

Recommended Posts