Обука за финансиска транспарентност, парафискални давачки и јавни набавки

🧑‍🏫 Финансиската транспарентност, парафискалните давачки и јавните набавки во општините беа теми на првата обука од програмата за јакнење на капацитетите на локалните чинители, испорачана од проф. Борче Треновски. Претставници од локалните администрации, организации и активисти учествуваа на оваа динамична и интерактивна онлајн сесија, преку која стекнаа нови знаења, но и дискутираа за постоечките проблеми на локално ниво.
 
Активноста ја реализира нашиот партнер AGORA, во рамки на проектот за финансиска транспарентност на општините, финансиран од Delegation of the European Union, Skopje, а имплементиран од Finance Think, Agora, Квантум Прима и ЛАГ Агро Лидер.

Раскажете ни ја вашата #шампионска приказна

Децата кои растат во скромни околности, а кои подоцна постигнуваат натпросечни успеси – како професионалци во бизнисот, спортот, науката, уметноста, медицината, новинарството итн. – се нарекуваат #шампиони.

Доколку вие сте шампиoн или познавате шампион и имате желба да ја споделите инспиративната #приказна во видео кое ќе го подготвиме за да го мотивираме општеството да поддржи шампиони, пополнете го следниот формулар: shorturl.at/lJKUW